Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan skal give rum for alle børns leg, læring og udvikling

Pædagogiske læreplaner er en del af Dagtilbudsloven, som skal sikre, at der arbejdes med fokus på børns læring.

Mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan har i 2016 arbejdet med at beskrive en styrket pædagogisk læreplan. Det betyder, at vi medio 2018, skal til at arbejde med den nye ramme, som i højere grad matcher behovene fremadrettet. 

I de nye regler er følgende blandt andet centralt:

  • Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.
  • Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert tema.
  • At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt samarbejde med det omkringliggende samfund.
  • Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.

I har mulighed for at finde alle materialerne og få mere information på: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

I Trekløveren er vi allerede godt i gang med den nye styrkede pædagogiske læreplan. Vi har 10 pædagoger også kaldet ´faglige fyrtårne´, som skal deltage i et læringsforløb over tre dage.  

Medio juli 2020 vil vores endelige læreplan være tilgængelig.