Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Vores værdier

Børnehuset Trekløverens værdier og læringsforståelse

Vores overordnede mål er, at børn lykkes

I Børnehuset Trekløveren har vi en række forskellige værdier, som kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde. Vores overordnede mål er, at børn lykkes, og her er samspil og det pædagogiske arbejde det bærende element.

  • Selvværd opnås ved, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og respektfuldt anerkender dets følelser, behov og hensigter.
  • Medbestemmelse giver vi børn mulighed for at få, når aktiviteter er selvvalgte og lystbetonede, eller når pædagogiske planer viger for nuet, på baggund af børnenes input.
  • Selvhjulpenhed handler om at have mulighed for at få indflydelse på eget liv. Gennem hverdagsrutiner giver vi tid til barnets egen deltagelse.
  • Glæde er en grundfølelse, som vi alle har brug for i vores liv. Glædesfølelse er en grundlæggende forudsætning for vores liv og kvaliteten af det. Glæde giver tro på, at man lykkes.
  • Fællesskab er når vi indgår i en gruppe med et fundament af samhørighed, fælles mål og fælles værdier. Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab, da det er i fællesskabet børnenes sociale kompetencer udvikles.

 

Læringsforståelse

Børnehuset Trekløverens læringsforståelse bygger på en grundlæggende opfattelse af, at hverdagslivet er omdrejningspunkt for barnets læring, og at alle situationer er læringssituationer. Vi har opmærksomhed på barnets ressourcer for at give barnet en oplevelse af succes i læreprocessen, som giver barnet mere motivation, bedre trivsel og et højere selvværd.

Med læring forstås, at barnet bevidst og ubevidst tilegner sig ny viden om sig selv og sin omverden, hvor det udvikler færdigheder og kompetencer. Vi ved, at det enkelte barn har unikke muligheder for læring, som er en kompleks proces, der påvirkes af mange faktorer, fx arv, miljø og motivation. Barnet er aktiv i sin egen læring, ligesom de omgivelser og personer, som barnet er omgivet af, har stor betydning.

Legen er den mest fundamentale og betydningsfulde aktivitet i forhold læring. Barnet afprøver, udvikler og bearbejder erfaringer og oplevelser gennem legen, i hverdagssituationer og ved planlagte som spontane aktiviteter. Det er i relationen til andre, at børn lærer. Den 'gode relation' er den lærerige og udviklende faktor, som er medvirkende til, at barnet klarer sig godt i livet - og hele livet.

I Trekløveren skal de voksne være bevidste om deres position i forhold til børns læreprocesser. De skal være observerende, reflekterende og være bevidste om, hvor barnet er i sin udvikling.