Forældresamarbejde

I hverdagen vægter vi at få hilst på hinanden og få givet de relevante beskeder, og være i tæt dialog med jer omkring barnet. En gensidig dialog, hvor vi udveksler oplevelser og erfaring.

Nyhedsbreve

Ledelsen laver nyhedsbreve ca. en gang om måneden. Nyhedsbrevene kan indeholde forskellig information som fx: Hvad arbejder vi konkret med og hvordan? Hvem er hvor? Hvad skal der ske? Sidste nyt?

Aula 

Aula er forældrenes digitale indgang til institutionen. Aula vil være det sted, hvor I skal vedligeholde familiens kontakt oplysninger m.v., herunder:

  • Give besked om aftaler - fx hvis barnet hentes af bedsteforældre

  • Give besked om ferie og fravær

  • Læse om aktiviteter

  • Se billeder og videoklip 

  • Se menuplan

  • Sende beskeder m.m.

Forældremøder

Der afholdes et forældremøde en gang årligt. På dette møde vælges der repræsentanter til bestyrelsen. Efterfølgende kan der være workshop, oplæg eller forældrestuemøder.

Forældresamtaler

Vi tilbyder en introsamtale i forbindelse med barnets start i institutionen. Derudover tilbyder vi samtaler efter behov. Vi tilbyder overgangssamtaler, i forbindelse med et skift fra vuggestuegruppe til en børnehavegruppe.

Tavler

Alle afdelinger har store tavler ved indgangspartiet. På tavlerne er der billeder af de ansatte på afdelingen, menuplanen kan læses for den pågældende uge.