På vej i skole

Forældre bliver tilbudt en overgangssamtale i perioden november-januar, og bliver på forhånd præsenteret for en beskrivelse af, hvilke kompetencer, vi i institutionen mener, at et barn skal mestre eller være på vej til at mestre i forhold til skoleparathed. Dette giver jer som forældre mulighed for at være forberedte på dagsordenen, og det er meningen, at det skal danne grundlag for en god og uddybende samtale.

Til samtalen giver pædagogen en fyldestgørende beskrivelse af jeres barn med fokus på barnets ressourcer og udfordringer. Derudover er vi naturligvis interesseret i at høre jeres vurdering af jeres barns skoleparathed. Hvis vi kommer frem til, at der eventuelt kan være tale om skoleudsættelse, eller at jeres barn har brug for særlig opmærksomhed og støtte, aftaler vi et nyt møde, og der kan eventuelt blive iværksat en handleplan for barnet.

En eventuel aftale om skoleudsættelse vil altid ske på baggrund af en individuel vurdering, som er begrundet i barnets udvikling. Forældrene skal derefter selv kontakte enten den pågældende distriktsskole eller Skole- og Klubafdelingen på rådhuset. Det er Visitationsudvalget i Skole- og Klubafdelingen, der modtager indstillinger og træffer beslutning i forhold til de kommende skolebørn, der har behov for støtte eller eventuelt specialskoletilbud i det kommende skoleår. De skal have modtaget indstillingen inden d. 1. december (PPR og skoleleder inddrages senest i september).

I december indskrives børnene i skole og SFO. Vi adviserer på Tabulex og hænger opslag op med dato for indskrivning, og her er det forældrenes ansvar at indskrive deres barn.

På hvert barn udfyldes der et overleveringsskema (Daginstitutionernes oplysninger til SFO og skole), der giver en grundig beskrivelse af barnet med alle relevante oplysninger. Dette skema skal læses, godkendes og underskrives af forældrene før det sendes videre senest 1. marts til skolerne. Efterfølgende holdes der overleveringsmøde på skolerne, hvor hver børnehaveafdeling er repræsenteret med en pædagog. Her kan der uddybes omkring de enkelte børn til både skoleleder og personale fra enten børnehaveklasse og/eller SFO.

Der bygges bro mellem børnehave, SFO og skole, når vi senest i april besøger de tilknyttede skoler og SFO'er. Udover at vi besøger børnenes kommende SFO og skole, kommer personalet fra både børnehaveklasse og SFO også på besøg hos os i børnehaven senest i april.

I år har pædagoger fra Holmegårdsskolens SFO været her i Trekløveren til et fyraftensmøde, for forældre, hvor de fortalte om ´at starte i SFO og skole´.