Forældrebestyrelsen

Forældrerepræsentanter vælges for to år ad gangen, men med en forskydning, så der henholdsvis vælges fire det ene år og to det andet år.

Der afholdes ca. seks bestyrelsesmøder om året.

Forældrebestyrelsens kompetencer er fastsat i Dagtilbudsloven og omfatter blandt andet indflydelse på principperne for institutionens virksomhed, for budgetrammen og for indstillingsret ved ansættelse af personale.