Præsentation

Børnehuset Trekløveren er en kommunal institution, som ligger i Hvidovre Nord. Vi er en kombineret institution med børn fra 0-6 år, men ligger på to matrikler, på Hvidovrevej 65 & 98. Vi har tre afdelinger:

Skoven

Afdeling Skoven har én børnegruppe, pt. 34 børn frem til maj 2022 for de kommende skolebørn. 

Marken

Marken afd. 1. består af 3 vuggestuegrupper: Valmuerne, Vintergækkerne og Smørblomsterne hvor børnenes alder er fra 0-2,10 år.  

Lupinerne (afd. 2) er ligeledes en gruppe med vuggestuebørn i alderen 0-2,10 år. Liljerne og Kornblomsterne (afd. 2.) er begge børnehavegrupper, som har børn i alderen 3-4 år. 

Engen

Afdeling Engen består af 3 børnegrupper: Margueritterne og Solsikkerne, som fortrinsvis har børn i alderen 3-5 år, samt Bellis, som er en specialgruppeordning, hvor børn fra hele kommunen kan visiteres til. På nuværende tidspunkt er der 10 børn.  

Pr. 1. januar 2021 er gennemsnitsnormeringen 56 børn fra 0-2,10 år og 108 børn fra 2,11-6 år.

 

Personalet

Vi er en blandet personalegruppe i forhold til uddannelse, erfaring og alder. Vi er 31 pædagoger, som alle minimum har en 3 ½ - årig seminarieuddannelse, ofte suppleret med forskellige kompetencegivende kurser og efteruddannelse. Fx inklusion, marte meo, sprogvejledere, motorikvejledere m.m. Vi har 2 inklusionspædagoger som er marte meo uddannet.  

Derudover har vi 15 pædagoger, ´faglige fyrtårne´, i et læringsforløb i forbindelse med den ny styrkede pædagogiske læreplan jf. ændringer i dagtilbudslovens bekendtgørelser. Endvidere har vi én pædagog fra hver stue på kursus i forbindelse med, at Hvidovre kommune indfører sprogvurderinger på 2-årige og 4-årige børn.

Vi er 15 pædagogmedhjælpere. Pædagogmedhjælperne er ufaglærte, men har for manges vedkommende lang institutionserfaring eller anden erfaring med sig. Vi har desuden 3 medhjælpere, som har taget PGU uddannelsen. Vi er en uddannelsesinstitution, hvilket betyder, at vi har en ulønnede studerende i 7 uger, og 2 lønnede studerende i 6 mdr. fra vore samarbejdende seminarer. 

I køkkenet har vi en kok på 35 timer, to køkkenmedhjælpere på henholdsvis 32 og 30 timer.